Úvodní stránka - Inhibitory PCSK9: fakta a novinky pro klinickou praxi

Inhibitory PCSK9: fakta a novinky pro klinickou praxi

Edukační seriál

Autoři:

MUDr. Tereza Altschmiedová, Ph.D.
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN Praha

prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
zástupce přednosty III. interní kliniky - kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN Praha

31.01.2024

Indikační kritéria pro léčbu inhibitory PCSK9 a úhradové podmínky – nejčastější praktické otázky

MUDr. Tereza Altschmiedová, Ph.D.
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN Praha

prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
zástupce přednosty III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN Praha

Zhlédnout
31.01.2024

Subpopulační studie a jejich výsledky

prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
zástupce přednosty III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN Praha

Zhlédnout
31.01.2024

Program FOURIER a výsledky studie FOURIER-OLE

prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
zástupce přednosty III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN Praha

Zhlédnout
29.12.2023

Úvod do problematiky snižování cholesterolu v krvi

MUDr. Tereza Altschmiedová, Ph.D.
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN Praha

Zhlédnout

Partner seriálu: